0909 555 029 - 0909 663 221

info@dautramhue.vn

Cart

Chính sách bảo mật

Dầu tràm Bé Yêu biết rằng thông tin cá nhân của bạn là vấn đề cực kỳ quan trọng vì vậy chúng tôi đề ra chính sách bảo mật dưới đây nhằm công bố việc thu thập và mục đích sử dụng các thông tin khi bạn truy cập vào website dautrambeyeu.com

Thông tin cá nhân

Tất cả thông tin cá nhân của bạn bao gồm họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ… sẽ được chúng tôi bảo mật trong trường hợp bạn cung cấp các thông tin này qua email, mẫu liên hệ, đặt hàng hay qua các phương thức khác.

Dầu tràm Bé Yêu tuyệt đối không chia sẻ bất kỳ dữ liệu thông tin cá nhân nào của bạn cho các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp khác vì mục đích lợi nhuận hay phi lợi nhuận. Đây cũng là cam kết để đảm bảo tính an toàn cho bạn.

Trong trường hợp được sự yêu cầu từ phía chính phủ, các tổ chức hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ các thông tin cần thiết nhằm hỗ trợ cho quá trình điều tra hoặc thu thập thông tin.

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân cho dautrambeyeu.com, bạn đồng ý rằng chúng tôi được quyền sử dụng các thông tin này nhằm mục đích:

– Quảng bá các sản phẩm, dịch vụ hoặc các chương trình khuyến mãi (nếu có)

– Khảo sát nâng cao dịch vụ khách hàng hoặc chất lượng sản phẩm.

Quy định về Cookie

Bằng việc truy cập vào website dautrambeyeu.com bạn đồng ý rằng, dautrambeyeu.com được quyền sử dụng một phần cookie theo dõi nhằm mục đích quảng bá sản phẩm, các chương trình khuyến mãi… Ngoài ra chúng tôi không khai khác bất kỳ thông tin nào khác từ phía người dùng truy cập web.

Thời gian lưu giữ cookie của chúng tôi là 60 ngày kể từ lần cuối cùng bạn truy cập vào website.

Thay đổi chính sách bảo mật

Dautrambeyeu.com có toàn quyền thay đổi chính sách bảo mật và chúng tôi sẽ cập nhật chính sách mới phù hợp hơn nếu cần thiết.

Chính sách bảo mật này được cập nhật ngày 05/10/2021.