0909 555 029 - 0909 663 221

info@dautramhue.vn

Cart

Điều khoản sử dụng

Khi truy cập vào website dautrambeyeu.com bạn đồng ý với các nguyên tác và điều khoản sử dụng website của chúng tôi.

– Bạn có thể tham khảo các thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi trước khi mua hàng. Tất cả các thông tin chúng tôi công bố đều dựa trên tính minh bạch và toàn vẹn nhất nhằm đảm bảo lợi ích cho khách hàng.

– Tại Góc tư vấn, chúng tôi dành phần lớn thời gian để tham khảo những nguồn thông tin nhằm mục đích cung cấp thông tin đầy đủ nhất đến bạn. Tuy nhiên đây là những thông tin mang tính tham khảo, bạn tuyệt đối không đươc lạm dụng và chúng tôi hoàn toàn được miễn trừ trách nhiệm.

– Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ phương pháp hay công cụ nào để thực hiện thay đổi cấu trúc, giao diện website hay truy cập trái phép vào quyền quản trị.

Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào chưa chính xác trên website, bạn có trách nhiệm báo chúng tôi trước tiên để chúng tôi tiến hành điều chỉnh và khắc phục. Vui lòng tham khảo đầy đủ các chính sách để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.